Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο

Η μετάφραση......και το πρωτότυπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σύντομο ανέκδοτο:

Σύντομο ανέκδοτο:
Φεύγουν οι πυλώνες της ΔΕΗ από το Αιγάλεω