Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Η φθίνουσα ανασκαφή


Αυτό είναι το μικρό πια εναπομείναν κομμμάτι γης στο οποίο συνεχίζεται η ανασκαφή επί της Λεωφόρου Κηφισού ακριβώς δίπλα στα ΙΚΕΑ. Για να ολοκληρωθεί, να ξεθεμελιωθεί και να αφανιστεί ολοκληρωτικά από προσώπου γης όπως και ο κύριος ανασκαφικός όγκος. Για να κτιστεί επάνω του άλλο ένα παράρτημα ενός μεγακαταστήματος όπως και επάνω στον υπόλοιπο ανασκαφικό όγκο.
Μια ακόμη αλαζονική επέλαση ενός μεγάλου Τίποτα....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σύντομο ανέκδοτο:

Σύντομο ανέκδοτο:
Φεύγουν οι πυλώνες της ΔΕΗ από το Αιγάλεω