Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009

εικόνες από τη "γη της επαγγελίας"...

ή αλλιώς
στιγμές από την αυτοπραγμάτωση ενός "περιούσιου" λαού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σύντομο ανέκδοτο:

Σύντομο ανέκδοτο:
Φεύγουν οι πυλώνες της ΔΕΗ από το Αιγάλεω