Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007

Το λυκαυγές των νέων ναών...Ολοκλήρωση του ΙΚΕΑ στον Κηφισό

Τα φώτα του Village πίσω από τον "Μουζάκη"
Ο ρυθμός της αποβιομηχάνισης είναι ταχύς και επισπεύδεται από την αντίστοιχη εγκαθίδρυση των ναών του τριτογενή τομέα: υπηρεσίες, μεταφορές, μεγακαταστήματα, διασκέδαση, κατανάλωση, άρτος και θεάματα... Η ανάπλαση του "Ελαιώνα", μιας ταλαιπωρημένης και ταλαιπωρούσας περιοχής που η μια μεγάλη της πλευρά εισδύει στο Αιγάλεω, είναι σχεδιασμένη βάσει του νέου λαμπερού εμπορευματικού κόσμου. Τη μόλυνση από τις τυχάρπαστες βιοτεχνίες αντικαθιστά η βαθιά αλλοτρίωση από την μαζική κουλτούρα και την καταναλωτική τύφλωση.
Οι ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις εμπλουτίζουν τους πόλους τους. Η αστυνομία αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά την ισχύ της επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των κυρίαρχων: να συντρίψουν όσους και όσες απειλούν τα συμφέροντά τους. Οι "ασύμμετροι" σύγχρονοι δούλοι, όμως, δεν έχουν διατυπώσει ακόμη την τρέλα τους. Τα πεπραγμένα είναι, ωστόσο, σαφή. Ελπίδα, ως εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα της γενικευμένης απελπισίας, είναι οι κυριαρχούμενοι να έχουν τον πρώτο λόγο. Το Πότε και Το Που. Το δικό μας μέρισμα είναι βαρύ και κατάφορτο: Θηβών, Ιερά Οδός, Ρώσικα, Νέο και Παλιό Εργατικό Γκέτο, Αγ. Σπυρίδωνας,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σύντομο ανέκδοτο:

Σύντομο ανέκδοτο:
Φεύγουν οι πυλώνες της ΔΕΗ από το Αιγάλεω